Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Onze tarieven

Voor onze werkzaamheden gelden tarieven tussen de € 175 tot € 220 per uur voor advocaten met minder dan vier jaar werkervaring en tussen de € 220 tot € 245 per uur voor advocaten met meer dan vier jaar werkervaring. Voor advocaat-partners geldt een uurtarief van € 300 per uur.

Onze tarieven zijn inclusief 6% kantoorkosten, exclusief btw en belaste en onbelaste verschotten. Verschotten zijn de voor cliënten door de advocaat gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten of reis- en verblijfskosten.

In bepaalde zaken kan een afwijkend tarief worden overeengekomen, mede afhankelijk van de aard of spoedeisendheid van de zaak. In beginsel nemen wij geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (de zogeheten “toevoeging”) aan.