Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

van Hilten Advocaten & Mediators over ons
Monique Beijersbergen

Monique Beijersbergen
advocaat & mediator

Sinds haar afstuderen aan de Universiteit Leiden in 2007 en de Universiteit van Amsterdam in 2008 is Monique Beijersbergen werkzaam als advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij houdt zich bezig met zaken op het gebied van het personen- en familierecht in de ruimste zin van het woord (o.a. echtscheiding en alle gevolgen die hierbij aan de orde zijn, zoals de kinderen, de totstandkoming van een ouderschapsplan en de vermogensrechtelijke afwikkeling; afstammings-, omgangs- en gezagszaken, alimentatiekwesties en bewind en/of onder curatele stelling). Daarbij behandelt Monique ook veel internationale zaken. Het uitgangspunt is altijd om in onderling overleg tot goede afspraken te komen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, staat Monique haar cliënten bij in een procedure.

Monique heeft met goed gevolg de juridische opleiding familierecht, de juridische specialisatie familierecht en de mediationopleiding van de vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) afgerond. Monique begeleidt sindsdien als scheidingsmediator toekomstige ex-partners tijdens hun (echt)scheiding bij het maken van afspraken.

In 2017 heeft Monique met goed gevolg de specialisatieopleiding bijzondere curator in jeugdzaken afgerond. Zij wordt sindsdien regelmatig door de rechtbank benoemd tot bijzondere curator. Als bijzondere curator behartigt Monique de belangen van het kind. Monique vertaalt “de stem” van het kind zodat de rechter deze mee laat wegen om tot een weloverwogen beslissing te komen.  

De werkwijze van Monique kenmerkt zich door betrokkenheid, kwaliteit en oplossingsgerichtheid. Met name ten aanzien van dit laatste gaat Monique ver in het bedenken van goede oplossingen in het belang van haar cliënten. Daarbij verliest zij het belang van het kind niet uit het oog.

Sinds september 2019 is Monique werkzaam bij Van Hilten Advocaten & Mediators. Daarvoor, sinds 2008, werkte zij als familierecht advocaat bij De Clercq Advocaten in Leiden, Wille Donker Advocaten in Alphen a/d Rijn en Verhoeff Advocaten & Mediators in Den Haag.

Monique is lid van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Zij wordt regelmatig als annotator gevraagd voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (JIN). Monique woont samen in Leiden.

Rechtsgebiedenregister NOvA

Monique Beijersbergen heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en familierecht, waaronder:
  • Bijzondere curator
  • Echtscheidingen
  • Alimentatiezaken
  • Omgangsregelingen
  • Internationaal privaatrecht
  • Internationale kinderontvoering
  • Jeugdbeschermingsrecht
  • Mediation
  • Ouderschap en erkenning

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.