Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

van Hilten Advocaten & Mediators over ons
Machteld Verboom

Machteld Verboom
advocaat & mediator

Sinds haar afstuderen aan de Universiteit Leiden in 2004 is Machteld Verboom werkzaam als personen- en familierecht advocaat. Zij legt zich toe op omgangs- en gezagskwesties en geschillen rondom de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden. Daarnaast heeft zij veel ervaring met andere familierechtelijke onderwerpen zoals onder curatele stelling. Een deel van haar praktijk bestaat uit (echtscheidings-)mediations waarbij zij als mediator toekomstige ex-partners begeleid bij het maken van afspraken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de belangen en de stem van de kinderen.

In veel zaken slaagt zij erin om het geschil in onderling overleg op te lossen en de gemaakte afspraken op te nemen in een overeenkomst. Hiermee wordt dan een langdurige en belastende procedure voorkomen. Daarbij is een goed contact met de advocaat van de andere partij van groot belang. Zij is actief lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) bij welke vereniging zij de juridische specialisatie-opleiding cum laude heeft afgerond. Wanneer het niet mogelijk blijkt om met de andere partij tot een regeling te komen legt zij de zaak voor aan de rechter. In zo’n geval staat zij in de rechtszaal ‘haar mannetje’.

Haar werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, kwaliteit en een goede bereikbaarheid. Ze wil haar cliënten in een moeilijke periode ondersteunen en samen met hen toewerken naar een goed en duurzaam eindresultaat.

Machteld is lid van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Verder is ze o.a. lid van de Haagse fractie van het College van Afgevaardigden (sinds 2013) en regio-coördinator Den Haag van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Machteld is gehuwd en heeft twee dochters en één zoon.