van Hilten Advocaten & Mediators over ons
Machteld Verboom

Machteld Verboom
advocaat & mediator

Sinds haar afstuderen aan de Universiteit Leiden in 2004 is Machteld Verboom werkzaam als personen- en familierecht advocaat. Zij legt zich toe op omgangs- en gezagskwesties en geschillen rondom de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden. Daarnaast heeft zij veel ervaring met andere familierechtelijke onderwerpen zoals onder curatele stelling. Een deel van haar praktijk bestaat uit (echtscheidings-)mediations waarbij zij als mediator toekomstige ex-partners begeleid bij het maken van afspraken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de belangen en de stem van de kinderen.

In veel zaken slaagt zij erin om het geschil in onderling overleg op te lossen en de gemaakte afspraken op te nemen in een overeenkomst. Hiermee wordt dan een langdurige en belastende procedure voorkomen. Daarbij is een goed contact met de advocaat van de andere partij van groot belang. Zij is actief lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) bij welke vereniging zij de juridische specialisatie-opleiding cum laude heeft afgerond. Wanneer het niet mogelijk blijkt om met de andere partij tot een regeling te komen legt zij de zaak voor aan de rechter. In zo’n geval staat zij in de rechtszaal ‘haar mannetje’.

Haar werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, kwaliteit en een goede bereikbaarheid. Ze wil haar cliënten in een moeilijke periode ondersteunen en samen met hen toewerken naar een goed en duurzaam eindresultaat.

Machteld is lid van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Verder is ze o.a. lid van de Haagse fractie van het College van Afgevaardigden (sinds 2013) en regio-coördinator Den Haag van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Machteld is gehuwd en heeft twee dochters en één zoon.