Organisatie

Van Hilten Advocaten & Mediators is de handelsnaam van Van Hilten Advocaten & Mediators B.V, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met twee vestigingen, in Den Haag en in Amsterdam. Van Hilten Advocaten & Mediators is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden die worden verricht. Op de alle door haar verrichte of te verrichten werkzaamheden en handelingen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden worden elders op deze site gepubliceerd.

De advocaten verbonden aan Van Hilten Advocaten & Mediators zijn geregistreerd bij hun beroepsvereniging, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), en zijn onderworpen aan de beroepsregels (met inbegrip van de gedragscode en het tuchtrecht voor advocaten). De regels en codes zijn toegankelijk via de website van de NOvA: www.advocatenorde.nl. Het telefoonnummer van de NOvA is 070-335 35 35.

Van Hilten Advocaten & Mediators staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel (nr. 67640117) en is - conform de richtlijnen van de beroepsgroep - verzekerd bij AON tegen beroepsaansprakelijkheid. Onze verzekeringsagent is AON Risk Solutions, Paalbergweg 2.-4, Amsterdam Zuid Oost. Het BTW-nummer van Van Hilten Advocaten & Mediators is NL857104585B01.

Van Hilten Advocaten & Mediators is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur en kent een intern klachtenreglement. mr. Willem de Vries treedt op als klachtenfunctionaris. Indien u klachten of opmerkingen heeft over de organisatie van Van Hilten Advocaten & Mediators of haar dienstverlening, kunt u met hem contact opnemen, willemdevries@vanhilten.nu of 070 - 361 7002. Zie ook onze Klachtenregeling elders op deze website.