Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Organisatie

Van Hilten Advocaten & Mediators is de handelsnaam van Van Hilten Advocaten & Mediators B.V, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met twee vestigingen, in Den Haag en in Amsterdam. Van Hilten Advocaten & Mediators is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden die worden verricht. Op de alle door haar verrichte of te verrichten werkzaamheden en handelingen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden worden elders op deze site gepubliceerd.

De advocaten verbonden aan Van Hilten Advocaten & Mediators zijn geregistreerd bij hun beroepsvereniging, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), en zijn onderworpen aan de beroepsregels (met inbegrip van de gedragscode en het tuchtrecht voor advocaten). De regels en codes zijn toegankelijk via de website van de NOvA: www.advocatenorde.nl. Het telefoonnummer van de NOvA is 070-335 35 35.

Van Hilten Advocaten & Mediators staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel (nr. 67640117) en is - conform de richtlijnen van de beroepsgroep - verzekerd bij AON tegen beroepsaansprakelijkheid. Onze verzekeringsagent is AON Risk Solutions, Paalbergweg 2.-4, Amsterdam Zuid Oost. Het BTW-nummer van Van Hilten Advocaten & Mediators is NL857104585B01.

Van Hilten Advocaten & Mediators is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur en kent een intern klachtenreglement. mr. Willem de Vries treedt op als klachtenfunctionaris. Indien u klachten of opmerkingen heeft over de organisatie van Van Hilten Advocaten & Mediators of haar dienstverlening, kunt u met hem contact opnemen, willemdevries@vanhilten.nu of 070 - 361 7002. Zie ook onze Klachtenregeling elders op deze website.