Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Inventarisatie ouderschapsregeling

Inventarisatie ten behoeve van de ouderschapsregeling.

 • Hoe zorg je nu voor je kinderen?
 • Wat wens je in de toekomst voor je kinderen?
 • Wat zou je willen dat je kinderen later over de scheiding gaan vertellen?
 • Wat is je bijdrage hieraan? Hoe kun je dit bereiken?
 • Is er iets ten aanzien van de gezamenlijke opvoeding waar je je zorgen over maakt?
 • Heb je ideeën over de omgangsregeling? Wat past het beste bij jullie kinderen en bij jullie?

Praktisch

 • Wie gaat straks kleding voor de kinderen kopen?
 • Wie doet bezoek aan tandarts, dokter?
 • Wat zijn je ideeën over de vakanties?
 • Hoe zie je de omgangsregeling rond de feestdagen?
 • Op welke wijze wil je met elkaar communiceren over de kinderen?
 • In welke frequentie?
 • Over welke zaken wil je geïnformeerd worden met betrekking tot de kinderen?
 • Hoe ga je om met situaties mbt jullie kinderen waar jullie beide voor uitgenodigd worden?
 • Wie onderhoudt de contacten met school?
 • Hoe informeer je elkaar in geval van bijzondere situaties?(doktersbezoek, ziekte, familiebijeenkomst?
 • Wat zijn je ideeën over de kinderkosten (alimentatie)?
 • Wanneer vind je het belangrijk om de afspraken met betrekking tot de ouderschapsregeling in het belang van de kinderen te evalueren?
 • In welke situatie zou je de kinderkostenrekening of kinderalimentatie willen wijzigen?
 • Wie beheert de paspoorten?
 • Wie zorgt voor de kinderen als de ouder afwezig is waar het kinderen eigenlijk op dat moment zouden verblijven?
 • Hoe stellen jullie de hoogte van het zakgeld vast?
 • Wat als een kind een tatoeages/piercing etc. wil? Overleg?
 • Wat wil je afspreken ten aanzien van het volgen van een eventuele studie en de financiering daarvan?

Overig

 • Bij wie worden jullie kinderen bijgeschreven op de polis voor wettelijke aansprakelijkheid?
 • Bij wie worden jullie kinderen bijgeschreven op de ziektekostenverzekering?
 • Wat wil je eventueel testamentair regelen/aanpassen?

Wat vind je verder belangrijk en wil je bespreken en/of vastleggen?

Download PDF