Scheiding & Ondernemer

Tot onze cliënten behoren ondernemers en hun partners die in het kader van hun (echt)scheiding specifieke bijstand nodig hebben. In deze zaken spelen vennootschapsrechtelijke en financiële aspecten een belangrijke rol waardoor een juiste begeleiding belangrijk is. Vragen die daarbij kunnen spelen zijn:

  • Moet de onderneming worden verdeeld of verrekend bij echtscheiding en zo ja, tegen welke waarde?
  • Wat te doen met de pensioenaanspraken?
  • Hoe wordt alimentatie vastgesteld?
  • Is alleen het salaris van de directeur-grootaandeelhouder maatgevend, of ook de opnames via de rekening-courant en/of dividenduitkeringen?
  • Hoeveel liquiditeit kan uit het bedrijf worden vrijgemaakt voor alimentatie?
  • Zien de cijfers er in het jaar van de echtscheiding anders uit dan in andere jaren?

Een multidisciplinaire aanpak is daarbij dikwijls gewenst. Wij werken nauw samen met notarissen, accountants en fiscalisten. Met onze specifieke kennis en ervaring op het gebied van ondernemer en (echt)scheiding onderscheiden wij ons van veel andere familierechtadvocaten.