Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Scheiding & Ondernemer

Tot onze cliënten behoren ondernemers en hun partners die in het kader van hun (echt)scheiding specifieke bijstand nodig hebben. In deze zaken spelen vennootschapsrechtelijke en financiële aspecten een belangrijke rol waardoor een juiste begeleiding belangrijk is. Vragen die daarbij kunnen spelen zijn:

  • Moet de onderneming worden verdeeld of verrekend bij echtscheiding en zo ja, tegen welke waarde?
  • Wat te doen met de pensioenaanspraken?
  • Hoe wordt alimentatie vastgesteld?
  • Is alleen het salaris van de directeur-grootaandeelhouder maatgevend, of ook de opnames via de rekening-courant en/of dividenduitkeringen?
  • Hoeveel liquiditeit kan uit het bedrijf worden vrijgemaakt voor alimentatie?
  • Zien de cijfers er in het jaar van de echtscheiding anders uit dan in andere jaren?

Een multidisciplinaire aanpak is daarbij dikwijls gewenst. Wij werken nauw samen met notarissen, accountants en fiscalisten. Met onze specifieke kennis en ervaring op het gebied van ondernemer en (echt)scheiding onderscheiden wij ons van veel andere familierechtadvocaten.