Overige Expertises

Naast familierecht pur sang houdt Van Hilten zich ook bezig met wat de meer algemene praktijk wordt genoemd. Dat speelt zich vooral af op de gebieden tuchtrecht, arbeidsrecht, vastgoed- en contractenrecht.

Bij de vastgoedpraktijk gaat het vaak om kwesties rond de (ver)koop of (ver)huur van bedrijfsruimte en woonruimte. Maar ook met problemen rond erfpacht, erfdienstbaarheden en burenrecht heeft een aantal van ons jarenlange ervaring.

Tuchtrecht is een hoofdstuk apart. Met zijn acht jaar ervaring in de Haagse Raad van Toezicht waarvan twee jaar als deken, kreeg onze Willem de Vries veel te maken met klacht- en tuchtrecht voor advocaten. Vanuit die achtergrond staat hij geregeld advocaten, maar ook andere vrije beroepers, zoals artsen en accountants, bij. Dat doet hij bij maatschaps- en aandeelhouderskwesties maar ook in gedrags- en tuchtzaken. Het is doorgaans niet verstandig dit soort zaken zelf te behandelen. Denk aan de dokter die (niet) zichzelf opereert.

Bij arbeidsrecht gaat het vaak over ontslag. Zijn er goede redenen om ontslag (eventueel op staande voet) te geven of te krijgen? Is een vertrekregeling/vaststellingsovereenkomst aan de orde of een management- of samenwerkingsovereenkomst die beoordeeld of beëindigd moet worden? Wij luisteren graag naar u en weten welke emoties rondom ontslag kunnen spelen.