Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Overige Expertises

Naast familierecht pur sang houdt Van Hilten zich ook bezig met wat de meer algemene praktijk wordt genoemd. Dat speelt zich vooral af op de gebieden tuchtrecht, arbeidsrecht, vastgoed- en contractenrecht.

Bij de vastgoedpraktijk gaat het vaak om kwesties rond de (ver)koop of (ver)huur van bedrijfsruimte en woonruimte. Maar ook met problemen rond erfpacht, erfdienstbaarheden en burenrecht heeft een aantal van ons jarenlange ervaring.

Tuchtrecht is een hoofdstuk apart. Met zijn acht jaar ervaring in de Haagse Raad van Toezicht waarvan twee jaar als deken, kreeg onze Willem de Vries veel te maken met klacht- en tuchtrecht voor advocaten. Vanuit die achtergrond staat hij geregeld advocaten, maar ook andere vrije beroepers, zoals artsen en accountants, bij. Dat doet hij bij maatschaps- en aandeelhouderskwesties maar ook in gedrags- en tuchtzaken. Het is doorgaans niet verstandig dit soort zaken zelf te behandelen. Denk aan de dokter die (niet) zichzelf opereert.

Bij arbeidsrecht gaat het vaak over ontslag. Zijn er goede redenen om ontslag (eventueel op staande voet) te geven of te krijgen? Is een vertrekregeling/vaststellingsovereenkomst aan de orde of een management- of samenwerkingsovereenkomst die beoordeeld of beëindigd moet worden? Wij luisteren graag naar u en weten welke emoties rondom ontslag kunnen spelen.