Mediation

Conflicten kunnen vaak beter in overleg opgelost worden, zonder tussenkomst van een derde als een rechter. Zeker familieconflicten waarbij de partijen (ex-)echtgenoten zijn, ouders, kinderen, erfgenamen of personen die zijn betrokken bij een bewindvoering, onder curatele stelling of mentorschap.

Bij problemen in de familiesfeer stokt de communicatie meestal doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich opstapelen. Onder begeleiding van de mediator komen de emoties vaak tot bedaren, gaat onbegrip over in begrip en verandert wantrouwen in vertrouwen. Daarna kunnen de mensen met open vizier en respect voor elkaars belangen de werkelijke problemen bespreken en aan de oplossing werken. Uit onderzoek blijkt dat de volgende factoren het succes van een mediation sterk bepalen:

 • Snel een oplossing
  Mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs binnen enkele weken of door een enkel gesprek van een paar uur.
 • De relatie behouden
  Tijdens de mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna kunt u samen de oplossing zoeken. Met name in familiezaken is het vaak van groot belang dat partijen zowel tijdens als na afloop van de mediation contact met elkaar kunnen blijven houden, of althans met elkaar kunnen praten. Het is voor een goede zorgregeling en verdere opvoeding en ontplooiing van kinderen belangrijk dat na een echtscheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan. Het zogenaamde ‘doorouderen’ is voor kinderen essentieel.
 • Alles in eigen hand houden
  Dit is een van de kernpunten van mediation. U bepaalt zelf, samen met uw wederpartij, wat u afspreekt en wat in een overeenkomst wordt gezet. Het is dus niet een rechter die voor u bepaalt hoe het conflict wordt opgelost. U houdt zelf de regie.
 • Maatwerk
  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Tijdens een mediation probeert u een gezamenlijke oplossing te vinden voor alles wat met het conflict te maken heeft. Een win-win situatie.