Kinderen & Juridische Kwesties

Kinderen zijn vaak onderdeel van conflicten rondom scheiding of overlijden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een omgangsregeling, om erkenning van ouderschap of om het gezag over een kind. Wanneer ouders uit elkaar gaan, heeft dat grote impact op de kinderen. Daarom is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden zodat het kind zo min mogelijk belast wordt.

Bij een scheiding zijn ouders verplicht om een Ouderschapsplan op te stellen waarin zij afspraken maken over de verdeling van zorg en opvoedingstaken en andere zaken die met de kinderen te maken hebben. De kinderen worden daarbij, leeftijdsadequaat, betrokken, zodat de afspraken draagvlak hebben. Ook na de scheiding kan het nodig zijn om de afspraken te heroverwegen of aanvullende afspraken te maken. Bijvoorbeeld bij een verhuizing van een van de ouders, als een ouder de kinderen zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland, of als een van de ouders weigert mee te werken aan de afgifte van een paspoort of identiteitskaart. Een goed doordacht en ouderschapsplan kan veel van dit soort problemen voorkomen.