Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Kinderen & Juridische Kwesties

Kinderen zijn vaak onderdeel van conflicten rondom scheiding of overlijden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een omgangsregeling, om erkenning van ouderschap of om het gezag over een kind. Wanneer ouders uit elkaar gaan, heeft dat grote impact op de kinderen. Daarom is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden zodat het kind zo min mogelijk belast wordt.

Bij een scheiding zijn ouders verplicht om een Ouderschapsplan op te stellen waarin zij afspraken maken over de verdeling van zorg en opvoedingstaken en andere zaken die met de kinderen te maken hebben. De kinderen worden daarbij, leeftijdsadequaat, betrokken, zodat de afspraken draagvlak hebben. Ook na de scheiding kan het nodig zijn om de afspraken te heroverwegen of aanvullende afspraken te maken. Bijvoorbeeld bij een verhuizing van een van de ouders, als een ouder de kinderen zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar het buitenland, of als een van de ouders weigert mee te werken aan de afgifte van een paspoort of identiteitskaart. Een goed doordacht en ouderschapsplan kan veel van dit soort problemen voorkomen.