Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Curatele, Bewind & Mentorschap

In onze vergrijzende samenleving komt het steeds vaker voor dat mensen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door een ziekte als dementie. Anderen zouden van die situatie misbruik kunnen maken. Of iemand kan een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormen. Om dat te voorkomen en bescherming te bieden kan de rechter iemand benoemen als belangenbehartiger. Vaak is dat een betrouwbaar familielid. Curatele heeft als doel de bescherming en vertegenwoordiging van een volwassene die door een geestelijke stoornis of iets anders niet (meer) goed in staat is zijn of haar eigen belangen te behartigen. Het gaat daarbij zowel om de bescherming van de vermogensrechtelijke als de niet-vermogensrechtelijke belangen, zoals de (geestelijke) gezondheid. Bewind, of beschermingsbewind, is een maatregel die minder ver strekt en de behartiging van de vermogensrechtelijke belangen van een volwassene tot doel heeft. Om de niet-vermogensrechtelijke belangen van een volwassene te beschermen bestaat het mentorschap.

Wij begeleiden regelmatig onze cliënten bij het nemen van beslissingen op dit terrein en het voeren van procedures indien een oplossing in der minne niet mogelijk is. Ook mediation is op dit terrein een geëigend middel om familieleden op één lijn te krijgen.