Curatele, Bewind & Mentorschap

In onze vergrijzende samenleving komt het steeds vaker voor dat mensen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door een ziekte als dementie. Anderen zouden van die situatie misbruik kunnen maken. Of iemand kan een gevaar voor zichzelf en voor anderen vormen. Om dat te voorkomen en bescherming te bieden kan de rechter iemand benoemen als belangenbehartiger. Vaak is dat een betrouwbaar familielid. Curatele heeft als doel de bescherming en vertegenwoordiging van een volwassene die door een geestelijke stoornis of iets anders niet (meer) goed in staat is zijn of haar eigen belangen te behartigen. Het gaat daarbij zowel om de bescherming van de vermogensrechtelijke als de niet-vermogensrechtelijke belangen, zoals de (geestelijke) gezondheid. Bewind, of beschermingsbewind, is een maatregel die minder ver strekt en de behartiging van de vermogensrechtelijke belangen van een volwassene tot doel heeft. Om de niet-vermogensrechtelijke belangen van een volwassene te beschermen bestaat het mentorschap.

Wij begeleiden regelmatig onze cliënten bij het nemen van beslissingen op dit terrein en het voeren van procedures indien een oplossing in der minne niet mogelijk is. Ook mediation is op dit terrein een geëigend middel om familieleden op één lijn te krijgen.