Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Checklist Personalia

Gegevens Partner 1

 

Geslacht

M / V

Voorletters

 

Voornamen  (volgens GBA)

 

Achternaam

 

Roepnaam

 

Adres echtelijke woning

 

Tijdelijk adres

 

Post adres

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk

 

Telefoon mobiel

 

Faxnummer

 

E-mail

 

Geboortedatum +

geboorteplaats

 

Legitimatiesoort

Paspoort Nr.  |

Rijbewijs Nr.  | Kopie legitimatie meenemen

ID Nr.  |

Nationaliteit

 

Burger Service Nummer

(BSN)

 

Gegevens Partner 2

 

Geslacht

M / V

Voorletters

 

Voornamen  (volgens GBA)

 

Achternaam

 

Roepnaam

 

Adres echtelijke woning

 

Tijdelijk adres

 

Post adres

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk

 

Telefoon mobiel

 

Faxnummer

 

E-mail

 

Geboortedatum +

geboorteplaats

 

Legitimatiesoort

Paspoort Nr.  |

Rijbewijs Nr.  | Kopie legitimatie meenemen

ID Nr.  |

Nationaliteit

 

Burger Service Nummer

(BSN)

 

Gegevens huwelijk /

geregistreerd partnerschap

 

Bent u getrouwd

 JA / NEE

Heeft u een geregistreerd

partnerschap?

JA / NEE

Datum en plaats huwelijk

 

Datum en plaats

geregistreerd partnerschap

 

Heeft u huwelijksvoorwaarden bij

een notaris gemaakt?

JA / Nee

Zo ja, stuur huwelijksvoorwaarden mee

Heeft u een partnerschapsvoorwaarden bij een notaris gemaakt?

JA / NEE

Zo ja, stuur partnerschapsvoorwaarden mee

Gemeenschap van goederen? 

JA / NEE

(als u geen huwelijksvoorwaarden heeft en geen

partnerschapsvoorwaarden heeft is sprake van gemeenschap van goederen)

Heeft u kinderen

JA / NEE

Kind 1

 

Geslacht

M / V

Voorletters

 

Voornamen  (volgens GBA)

 

Achternaam

 

Roepnaam

 

Geboortedatum +

geboorteplaats

 

Nationaliteit

 

Burger Service Nummer

(BSN)

 

Kind 2

 

Geslacht

M / V

Voorletters

 

Voornamen  (volgens GBA)

 

Achternaam

 

Roepnaam

 

Geboortedatum +

geboorteplaats

 

Nationaliteit

 

Burger Service Nummer

(BSN)

 

Kind 3 etc.

 

Geslacht

M / V

Voorletters

 

Voornamen  (volgens GBA)

 

Achternaam

 

Roepnaam

 

Geboortedatum +

geboorteplaats

 

Nationaliteit

 

Burger Service Nummer

(BSN)

 

Download PDF