Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

Zorgregeling voor kleine kinderen: wat is voor hen geschikt?

Zorgregeling voor kleine kinderen: wat is voor hen geschikt?

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat en u heeft een baby of jonge peuter, kan het behoorlijk ingewikkeld zijn om tot afspraken over de zorgverdeling te komen. Hetzelfde geldt als u nooit heeft samengewoond en u wilt graag afspraken maken met de andere ouder over een verdeling van de zorgtaken. Bij een baby of kleine peuter is het nog belangrijker dan bij oudere kinderen dat de ouders over hun eigen schaduw heen proberen te stappen in het belang van hun baby. In deze blog licht ik graag toe wat deskundigen in deze situatie adviseren.

Wat maakt de situatie met een baby zo anders?

Wat de situatie zo anders maakt, is dat het voor de ontwikkeling van een baby belangrijk is dat de baby zich juist in de eerste levensfase veilig voelt en zich kan hechten. Met een veilige hechting wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van ieder kind.

Uit onderzoek blijkt dat een baby idealiter een vaste persoon nodig heeft aan wie het zich primair kan hechten. En omdat de moeder vaak borstvoeding geeft, is zij doorgaans de meest aangewezen persoon om de primaire hechtingsouder te zijn. Daarnaast kunnen zich dan nog een aantal andere hechtingsrelaties ontwikkelen.

Juist die hechtingsproblematiek maakt het lastig voor ouders om tot afspraken te komen. Het maakt ouders ook vaak onzeker. De vader omdat hij zich buiten spel gezet kan voelen en de moeder omdat zij het moeilijk kan vinden de zorg voor de baby in deze beginfase met de vader te delen.

Wat is een goede verdeling van de zorgtaken?

Het beste is om in fases te denken. Voor iedere fase kunt u een andere zorgverdeling overeenkomen. Voor de eerste levensfase (bijvoorbeeld van 0 – 1,5 jaar) is het raadzaam om af te spreken dat de baby een vaste verblijfplaats heeft bij de ene ouder (vaak de moeder) en frequent (relatief kort) contact heeft met de andere ouder (vaak de vader). Voor baby’s geldt namelijk: wie er niet is, bestaat ook niet. Als de primaire hechtingsouder er niet is als de baby haar/hem nodig heeft, raakt het zijn veiligheid kwijt. Probeer dat dus zo goed mogelijk te voorkomen.

In het hele prille begin (de eerste weken) kan het contact het beste plaatsvinden bij de hechtingsouder thuis, in de vertrouwde omgeving. Dit hoeft niet perse in aanwezigheid van de hechtingsouder te zijn. Privacy met je kind is belangrijk, de hechtingsouder kan echter wel het beste in de buurt blijven.

Van de primaire hechtingsouder kan vervolgens verwacht worden dat deze ouder zo goed mogelijk probeert een vast ritme te ontwikkelen voor de baby voor slaap- en voedingstijden. De andere ouder kan zich daar dan gemakkelijk aan houden zodra deze ouder wat zorg kan overnemen. De andere ouder moet ook de ruimte gegund worden om wat verzorgende taken op zich te nemen, zoals de baby verschonen, wassen, eventueel een flesje geven, etc. Zo kunnen beide ouders een veilige relatie tot stand brengen en van daaruit de zorgverdeling langzaam uitbreiden.

Slechte verstandhouding met de andere ouder

Heeft u een moeizaam contact met uw ex, is het pijnlijk om elkaar steeds te moeten zien en kunt u het eigenlijk niet opbrengen, dan is het misschien verstandig om begeleiding van een therapeut/coach te krijgen. Dit in het belang van een veilige hechting van uw baby omdat geen of weinig contact tussen een van de ouders en de baby meestal niet in het belang van uw kind is.

Heeft u goede redenen voor het buitensluiten van de andere ouder of wordt u juist zonder goede reden buitengesloten van de zorg voor de baby, dan kunt u ook een van onze advocaten raadplegen. In het belang van uw baby is het zaak u zo snel mogelijk hierover te laten adviseren.

Co-ouderschap geschikt voor kleine kinderen?

Experts zijn het er over eens dat u voor een co-ouderschapsregeling moet wachten tot het kind minimaal 3 jaar is. Iets langer wachten schijnt zelfs nog beter zijn. Tot die tijd is een kind er nog niet aan toe om te lang van de primaire verblijfplaats en de primaire hechtingsouder weg te zijn. Frequent contact en nachtjes bij de andere ouder verblijven kan natuurlijk wel. Bouw het langzaam op.

Ouderschapsplan

Om ervoor te zorgen dat u duidelijke afspraken met elkaar hebt gemaakt, is het raadzaam om een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan kunt u voor verschillende fases op voorhand vast een (globale) zorgverdeling opnemen. Om een idee te krijgen van een goede gefaseerde opbouw zou u bijvoorbeeld het boekje van Pieter Vermeulen kunnen lezen (“Een ouderschapsplan maken”) of van bijvoorbeeld Liesbeth Groenhuijsen (“Ouderschapsplan”).

Wilt u meer weten over een zorgregeling voor kleine kinderen of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij staan u graag te woord.

 

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: