Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

Woont u in het buitenland en wilt u weten of u kunt scheiden in Nederland?

Woont u in het buitenland en wilt u weten of u kunt scheiden in Nederland?

De enkele omstandigheid dat u en/of uw echtgenoot in het buitenland woont, betekent nog niet dat u bij een echtscheiding niet in Nederland de echtscheidingsprocedure kan aanvangen. In de zogeheten Brussel II bis Verordening, die van toepassing is op alle echtscheidingen die voor de Nederlandse rechter worden gebracht, is vastgelegd wanneer de Nederlandse rechter wel en niet bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken.Indien u beiden de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u in elk geval in Nederland scheiden.  

Of het in gang zetten van een scheidingsprocedure in Nederland in uw geval een betere optie is dan scheiden in het buitenland, hangt af van uw persoonlijke situatie. Heeft u bijvoorbeeld minderjarige kinderen die bij u wonen in het buitenland, dan mag de Nederlandse rechter in beginsel niet ook een oordeel geven over het hoofdverblijf van de kinderen na de scheiding.

Het komt verder met enige regelmaat voor dat de Nederlandse rechter wel bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken maar vervolgens naar het recht van een ander land moet oordelen over bijvoorbeeld de alimentatie of de afwikkeling van het vermogen. Dat vergt dan mogelijk het inwinnen van extern advies in het buitenland en kan een kostbare aangelegenheid zijn.

Indien de Nederlandse rechter bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken, betekent dat dus niet automatisch dat deze bevoegd is om te beslissen over alle gevolgen van de echtscheiding (met name de kinderen). Ook betekent het niet automatisch dat het Nederlandse recht zal worden toegepast.

De advocaten van Van Hilten kunnen u van advies op maat voorzien.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: