Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

Wist u dat u bij scheiding verplicht bent om een ouderschapsplan op te stellen?

Wist u dat u bij scheiding verplicht bent om een ouderschapsplan op te stellen?

Inmiddels 10 jaar geleden (1 maart 2009) is de Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. Sinds de invoering van deze wet zijn gehuwde én ongehuwde ouders van minderjarige kinderen verplicht om ingeval van een scheiding een ouderschapsplan op te stellen.

Bij gehuwde ouders spreekt een rechtbank de echtscheiding in de regel pas uit indien er sprake is van een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan. Alleen in uitzonderingsgevallen – indien gemotiveerd is onderbouwd waarom het overleggen van een ouderschapsplan redelijkerwijs niet mogelijk is – kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. 

Het ouderschapsplan moet tenminste afspraken omvatten over (a) de verdeling van de zorg voor de kinderen, (b) de wijze waarop ouders elkaar informeren over de kinderen en (c) de wijze waarop in de kosten van de kinderen wordt voorzien. Daarnaast is het de bedoeling dat de afspraken in het ouderschapsplan met de minderjarige kinderen worden besproken. De wijze waarop dit gebeurt, is uiteraard leeftijdsafhankelijk, maar moet in ieder geval blijken uit het ouderschapsplan.

Online zijn diverse modellen beschikbaar van ouderschapsplannen. Let echter op! Uw situatie is mogelijk niet van toepassing op de ‘standaard bepalingen’ in het door u gevonden model. Daarnaast is het raadzaam om ten aanzien van de verdeling van de kosten van uw kinderen een advocaat te vragen om advies. Onze advocaten staan voor u klaar!

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: