Blog

Wie betaalt de kosten van kinderopvang na scheiding?

Wie betaalt de kosten van kinderopvang na scheiding?

Vraagt u zich af wie na uw scheiding de kosten voor kinderopvang moet betalen? Advocaat Coen van den End geeft u het antwoord.

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt eerst berekend wat de behoefte van de kinderen is (ook wel ‘kosten kinderen’ genoemd). Dit wordt vastgesteld aan de hand van de ‘behoeftetabel’. In de bedragen die met behulp van deze tabel gevonden worden, zijn alle normale kosten, waaronder de kinderopvangkosten, begrepen. Het tabelbedrag kan gecorrigeerd (lees: verhoogd) worden met bijzondere kosten waaronder verstaan kan worden hoge opvang- c.q. oppaskosten. Deze moeten dan wel verband houden met de verwerving van inkomsten. Of een rechter rekening houdt met deze hoge opvangkosten is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij is onder meer relevant of het noodzakelijk is om de (hoge) opvangkosten voor het verwerven van inkomen te maken. Bijvoorbeeld omdat het wellicht mogelijk is dat de andere ouder de zorg die dag op zich kan nemen.
Nadat de behoefte is vastgesteld, wordt vervolgens gekeken naar de draagkracht van de ouders. Als beide ouders inkomen hebben kan een draagkrachtvergelijking worden gemaakt. Hierdoor worden deze kosten door u en uw ex-partner naar evenredigheid (naar draagkracht) gedragen.
De ouder bij wie het kind woont, moet van de kinderalimentatie vervolgens alle kosten betalen van het kind, waaronder dus ook de kosten voor kinderopvang.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: