Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

Wat moet ik doen als de zorgregeling niet wordt nagekomen?

Wat moet ik doen als de zorgregeling niet wordt nagekomen?

Regelmatig komt het voor dat de overeengekomen zorgregeling niet of niet goed wordt nagekomen. Dit kan tot grote frustraties leiden.
Als je hier iets aan wilt doen moet je je eerst afvragen of je de regeling zou willen wijzigen. Het komt geregeld voor dat ouders bijvoorbeeld een co-ouderschap zijn overeengekomen, maar dat dit toch niet haalbaar blijkt te zijn. Ook kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de zorgregeling bij nader inzien te veel wisselmomenten bevat waardoor er irritaties ontstaan. Kom je hier in onderling overleg niet uit, dan kan je proberen bij een mediator of bij een coach tot andere afspraken te komen. Ook kan je een advocaat inschakelen die voor jou kan proberen het overleg vlot te trekken. Kom je er in overleg niet uit dan kan je in een wijzigingsprocedure de rechtbank verzoeken een andere omgangsregeling vast te stellen. Dit is een relatief eenvoudige procedure en hoeft niet heel lang te duren.

Moeilijker wordt het als je de omgangsregeling graag wenst hand te haven, maar je ex houdt zich niet aan de afspraken. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat je ex partner geregeld een excuus verzint om de kinderen niet aan jouw zorg over te dragen. Gebeurt dit eenmalig, bijvoorbeeld voor een vakantie, dan kan je in kort geding nakoming vragen. Je krijgt dan op de hele korte termijn een uitspraak van de kort geding rechter. Aan de nakoming kan ook een dwangsom verbonden worden voor elke dag dat de uitspraak van de rechter niet wordt nagekomen.

Wordt de omgangsregeling structureel niet nagekomen, dan kan je de rechter verzoeken om het hoofdverblijf van de kinderen bij jou te bepalen en/of de jou met het eenhoofdig gezag te belasten. Je bent dan niet langer meer afhankelijk van je ex om de kinderen te mogen zien. Ook nu zijn weer dwangmiddelen mogelijk, zoals het opleggen van een dwangsom voor iedere dag dat de nakoming niet wordt nageleefd. Zwaardere dwangmiddelen voor de ernstige situaties zijn bijvoorbeeld het inroepen van de sterke arm (de kinderen worden dan met behulp van de politie verplaatst). Dit is vaak wel traumatiserend voor de kinderen dus moet zo lang mogelijk voorkomen worden. Uiteindelijk is zelfs lijfsdwang of gevangenisstraf voor je ex mogelijk. Dit komt gelukkig heel zelden voor. Een andere mogelijke rechtsmaatregel voor ernstige situaties is nog om de rechter te verzoeken omgangs-ondertoezichtstelling op te leggen (dit is een kinderbeschermingsmaatregel). 
Een advocaat of een mediator kan je helpen deze ernstige maatregelen te voorkomen. Raadpleeg ons daarom tijdig. 

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: