Blog

Wat betekenen de corona-maatregelen voor mijn lopende procedure bij de rechtbank of het gerechtshof?

Wat betekenen de corona-maatregelen voor mijn lopende procedure bij de rechtbank of het gerechtshof?

In verband met de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) en de corona-maatregelen zullen rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges ook na 6 april a.s. dicht zijn.

Urgente zaken gaan wel gewoon door. Dit zijn zaken waarbij een beslissing van de rechter niet kan worden afgewacht. In het familierecht zijn dat bijvoorbeeld zaken die betrekking hebben op uithuisplaatsingen van kinderen of ondertoezichtstellingen. Deze zittingen zullen niet fysiek plaatsvinden. Partijen zullen in beginsel telefonisch worden gehoord of door middel van Skype. Schriftelijke procedures blijven zoveel mogelijk doorgaan.

Hoe lang de gerechtsgebouwen hun deuren zullen sluiten is nog niet duidelijk. Het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld zal de komende tijd echter wel langzaam worden uitgebreid.

Heeft u een procedure lopen en is er een zitting (mondelinge behandeling) gepland? Houd er dan rekening mee dat deze kan worden uitgesteld. U ontvangt daarover tijdig bericht van uw advocaat of de rechtbank. Het kan zijn dat uw zaak pas op langere termijn weer opnieuw op zitting wordt gepland. 

Heeft u vragen over een lopende procedure? Neem dan contact met ons op of raadpleeg de website www.rechtspraak.nl.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: