Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie

Voor de vraag of u bij een scheiding aanspraak kan maken op partneralimentatie is in de eerste plaats van belang of u en uw ex-partner getrouwd waren of samenwoonden. De wet voorziet alleen in partneralimentatie voor ex-gehuwden. Dit betekent dat ex-samenlevers in beginsel geen recht hebben op partneralimentatie, tenzij dat recht expliciet is opgenomen in een samenlevingscontract.

Indien u getrouwd bent en het huwelijk tot een einde komt, dan heeft u recht op partneralimentatie als uw (redelijkerwijs te verdienen) inkomen niet voldoende is om uw gebruikelijke kosten te betalen.

De hoogte van de partneralimentatie is enerzijds afhankelijk van het bedrag dat u nodig heeft (uw behoefte) en anderzijds van het bedrag dat uw echtgenoot kan betalen (draagkracht). Een advocaat kan voor u de nodige berekeningen maken. 

Op grond van de wet is de alimentatieduur maximaal 12 jaar. In overleg of bij gerechtelijke uitspraak kan er een kortere periode worden vastgesteld. Of hiervoor aanleiding is, is afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld uw verdiencapaciteit, leeftijd, opleiding e.d.

Indien u op enig moment een nieuwe partner ontmoet met wie u gaat samenwonen ‘als ware u gehuwd’, dan komt de partneralimentatie te vervallen, tenzij u en uw ex-echtgenoot een andere afspraak hebben gemaakt.

Wilt u meer weten over uw recht op partneralimentatie of een berekening laten maken, neemt u dan contact op met een van onze advocaten. 

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: