Blog

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie

Voor de vraag of u bij een scheiding aanspraak kan maken op partneralimentatie is in de eerste plaats van belang of u en uw ex-partner getrouwd waren of samenwoonden. De wet voorziet alleen in partneralimentatie voor ex-gehuwden. Dit betekent dat ex-samenlevers in beginsel geen recht hebben op partneralimentatie, tenzij dat recht expliciet is opgenomen in een samenlevingscontract.

Indien u getrouwd bent en het huwelijk tot een einde komt, dan heeft u recht op partneralimentatie als uw (redelijkerwijs te verdienen) inkomen niet voldoende is om uw gebruikelijke kosten te betalen.

De hoogte van de partneralimentatie is enerzijds afhankelijk van het bedrag dat u nodig heeft (uw behoefte) en anderzijds van het bedrag dat uw echtgenoot kan betalen (draagkracht). Een advocaat kan voor u de nodige berekeningen maken. 

Op grond van de wet is de alimentatieduur maximaal 12 jaar. In overleg of bij gerechtelijke uitspraak kan er een kortere periode worden vastgesteld. Of hiervoor aanleiding is, is afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld uw verdiencapaciteit, leeftijd, opleiding e.d.

Indien u op enig moment een nieuwe partner ontmoet met wie u gaat samenwonen ‘als ware u gehuwd’, dan komt de partneralimentatie te vervallen, tenzij u en uw ex-echtgenoot een andere afspraak hebben gemaakt.

Wilt u meer weten over uw recht op partneralimentatie of een berekening laten maken, neemt u dan contact op met een van onze advocaten. 

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: