Blog

Verplicht mediation bij echtscheiding met kinderen

Verplicht mediation bij echtscheiding met kinderen

Voormalig ChristenUnie-voorman André Rouvoet, nu voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, gaat voor het kabinet op zoek naar manieren om ‘geruzie bij scheiding te voorkomen’, zo meldt Trouw (14 september).

Zoals Rouvoet het stelt: in de rechtszaal worden ouders in de bokshouding geduwd en dat escaleert vaak. Dat moet anders, zo vindt de oud-politicus. Want vaak worden kinderen de dupe.

In het kader van vechtscheidingen refereert Rouvoet graag aan de beroemde film ‘Kramer vs. Kramer’, waarin een akelige vechtscheiding grote gevolgen heeft voor het zoontje van het betreffende echtpaar. De verwijzing naar de genoemde film komt wat gedateerd over. Want, hoe treffend en relevant ook: de film stamt uit 1979. Er is sinds die tijd ook in de Verenigde Staten ge lukkig het een en ander veranderd. Het principe van ‘hard tegen hard’ in het procesrecht is weliswaar niet helemaal verdwenen, maar op onderdelen wel degelijk minder aanwezig. Ook in de VS worden vele echtscheidingen buiten de rechtszaal opgelost.

Relevanter is echter dat ons materiële en formele recht – kort gezegd regels en hoe die worden gehandhaafd – sterk afwijken van het Amerikaanse. Dat maakt de verwijzing naar een Hollywood-drama niet alleen wat ongefundeerd, maar ook irrelevant.

Vechtscheidingen en kindtrauma's tegengaan

In beginsel is het primaire doel van Rouvoets opdracht natuurlijk uiterst belangrijk, namelijk: doe concrete voorstellen om vechtscheidingen en daaruit volgende kindtrauma’s tegen te gaan. Toch passen hier wel een aantal belangrijke nuances.

In ons land worden in juridische en zorgkringen al geruime tijd alle zeilen bijgezet om (de nare gevolgen van) vechtscheidingen te voorkomen. Zo is er inmiddels een groot aantal hulpverleners gespecialiseerd in de zogeheten overlegscheiding of ‘collaborative divorce’. In deze variant op mediation wordt op een positieve, constructieve manier gescheiden, waarbij wederzijds respect bij partners, maar ook bij betrokken hulpverleners en advocaten, centraal staat.

Daarnaast zijn er gespecialiseerde kindercoaches, -therapeuten en -psychologen en diverse professionele organisaties die erop gericht zijn kinderen te beschermen tegen vechtscheidingen. De Vereniging van Familierechtadvocaten (vFAS) heeft gedragsregels voor haar leden opgesteld om vechtscheidingen te voorkomen.

Inzicht in verantwoordelijkheid

Ook rechters zijn inmiddels veel beter getraind om ouders inzicht te geven in hun verantwoordelijkheid in geval van scheiding. Zeker op dat punt zijn de tijden sinds Kramer vs. Kramer zonder meer veranderd. Als Rouvoets werk erin resulteert dat kinderen in de toekomst beter beschermd zijn tegen de soms desastreuse – emotionele, psychische en materiële – gevolgen van een vechtscheiding, dan is dat natuurlijk zeer waardevol.

Volgens zeer recente cijfers van de Rijksoverheid krijgen in ons land jaarlijks zo’n 35.000 kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Naar schatting verloopt dat in 10 tot 15 procent van de gevallen zo problematisch dat er gesproken kan worden van een vechtscheiding.

Realiteit als vertrekpunt

Om Rouvoets kans op succes te optimaliseren doet hij er echter wel goed aan om de realiteit als vertrekpunt te nemen. Zo zijn er tegenwoordig niet alleen veel minder taboes dan Rouvoet c.s. lijken te denken, maar er ís al heel veel werk verricht. Laat Rouvoet zijn grote ervaring, netwerk en achterban dan ook vooral inzetten om iets toe te voegen: het voeren van een actieve lobby voor het wettelijk verplicht maken van mediation in een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. Dat zou voor alle betrokkenen echte winst opleveren.

Gepubliceerd op

Dit artikel is geplaatst op TrouwHeeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: