Blog

Uitleg van het systeem om kinderalimentatie te berekenen

Uitleg van het systeem om kinderalimentatie te berekenen

Tot wanneer kinderalimentatie betalen?

Ouders van kinderen tot de leeftijd van 21 jaar blijven ook na scheiding (einde huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenleving) wettelijk verplicht om in de kosten van hun kinderen te blijven voorzien. Uitgangspunt is dat een kind na de scheiding van zijn ouders er financieel niet op achteruit mag gaan.

Behoefte van kinderen, de behoeftetabel

Voor het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie moet eerst worden bepaald wat de kinderen per maand kosten. Dat heet de behoefte van kinderen. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een behoeftetabel. Deze tabel houdt rekening met verschillende gezinsinkomens, het aantal kinderen in een gezin en de leeftijd van de kinderen. De tabel houdt geen rekening met bijzondere extra kosten die kinderen kunnen hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat op topniveau een sport beoefent. Deze extra kosten moeten bij de tabelbehoefte worden opgeteld.

Zie de volgende link voor de behoeftetabel 2018: LINK

Draagkracht van de ouders

Als eenmaal de behoefte is bepaald, moet worden bekeken wie van de ouders met welk bedrag moet voorzien in deze behoefte. Dat wordt berekend aan de hand van het inkomen van de ouders na de scheiding en wordt de draagkracht genoemd.

Deze draagkracht wordt berekend aan de hand van een vaste formule die uitgaat van het netto inkomen na scheiding, een forfaitaire woonlast (van 0,3 van het netto inkomen) en een vast maandbedrag dat ouders voor zichzelf mogen reserveren om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Dat vaste maandbedrag is voor elke ouder hetzelfde en ligt op een bedrag rond bijstandsniveau.

Zie de volgende link voor de draagkrachttabel 2018: LINK

Zorgkorting

Nadat de draagkracht is vastgesteld, moet ook worden bekeken hoe vaak de kinderen tijd doorbrengen bij de ouder die de kinderalimentatie aan de andere ouder zal gaan betalen. Hoe meer de kinderen bij die ouder verblijven, hoe meer die ouder dus al in natura in de kosten van de kinderen voorziet (eten/drinken). Dat vertaalt zich in een korting op de te betalen kinderalimentatie. Deze korting varieert, afhankelijk van de zorgtijd van 0% tot 35% van de behoefte van de kinderen.

Maandelijkse betaling

Kinderalimentatie moet maandelijks worden betaald. Ook ouders die hun kinderen, om welke reden dan ook, niet (vaak) zien, moeten kinderalimentatie betalen, een zeer hoge uitzondering daargelaten.

Indexering kinderalimentatie

De kinderalimentatie wordt per 1 januari van elk jaar verhoogd met een bij wet vastgesteld jaarlijks indexeringspercentage. Dat percentage bedraagt per 1 januari 2018 1,5%. Zie de volgende link voor de indexeringspercentages: LINK

De berekening van kinderalimentatie is op hoofdlijnen uiteengezet. Soms kan een andere berekening nodig zijn, bijvoorbeeld omdat de alimentatiebetaler, naast zijn eigen woonlasten ook (een deel van) de woonlasten van de alimentatieontvanger blijft betalen waardoor de woonlasten hoger zijn dan 0,3 van het netto inkomen of omdat er te weinig aan draagkracht is om de kosten van de kinderen volledig te dekken.

Wilt u meer weten over kinderalimentatie dan wel een wijziging van reeds vastgestelde kinderalimentatie bespreken? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: