Blog

Mediation: scheiden doe je samen

Mediation: scheiden doe je samen

Een scheiding is ingrijpend. Niet alleen op emotioneel gebied, maar ook financieel. Er moet in een snel tempo van alles geregeld worden. Als jullie graag in onderling overleg afspraken willen maken over de gevolgen van jullie scheiding, dan is mediation een goede optie. 

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Onder leiding van een mediator gaan jullie met elkaar in gesprek. Mediation is gericht op de toekomst en heeft tot doel duurzame afspraken te maken die door jullie zelf bedacht en besloten zijn. Op die manier wordt een respectvolle scheiding zoveel mogelijk gewaarborgd. Een gespecialiseerde scheidingsmediator beschikt over de juiste vaardigheden om jullie te begeleiden in de onderlinge communicatie, juist ook bij conflicten. 

De rol van de mediator

De mediator is een onafhankelijke gespreksleider die samen met jullie op zoek gaat naar oplossingen waar jullie je allebei in kunnen vinden. Een mediator is altijd neutraal en kiest geen partij. Het grootste verschil met een advocaat is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat moeten jullie zélf doen. De mediator begeleidt jullie hierbij en geeft alle nodige informatie over de juridische en financiële aspecten van de scheiding. Daarnaast helpt de mediator jullie effectiever met elkaar te communiceren, zodat het wederzijds begrip voor elkaars situatie toeneemt. Ook besteedt de mediator aandacht aan de relationele en emotionele kant van de scheiding. 

Voorwaarden

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Jullie moeten dus allebei achter het mediationtraject staan. Dat betekent niet dat jullie van meet af aan alle vertrouwen moeten hebben in een goede afloop. Als jullie maar wel de bereidheid hebben om het te proberen. 

Alles wat tijdens de mediation besproken wordt, is vertrouwelijk. Aan het begin van een meditationtraject wordt daarom altijd een verplichting tot geheimhouding overeengekomen. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet alleen voor jullie, maar ook voor de mediator. Dat is maar goed ook; alleen zo kunnen jullie immers vrijuit praten en op zoek gaan naar oplossingen.

Voordelen

Bij een scheiding verloopt de communicatie vaak moeizaam terwijl er allerlei praktische zaken geregeld moeten worden. De mediator helpt jullie om de communicatie te verbeteren, zodat jullie samen goede afspraken kunnen maken. De ervaring leert dat dit ook (veel) positieve invloed heeft op jullie kinderen. Mediaton kent daarnaast nog andere voordelen:

  • het is (meestal) sneller en goedkoper dan procederen;
  • de kans dat de situatie escaleert is kleiner;
  • het is gericht op een duurzame relatie en afspraken;
  • er is ruimte voor creatieve oplossingen;
  • de oplossing ligt in eigen handen;
  • beide partijen kunnen zich vinden in de uitkomst.

Kosten

De kosten verschillen per mediator en hangen af van de duur van het traject. Wij hanteren een uurtarief tussen de € 220,- en € 300,- exclusief BTW, afhankelijk van de ervaring van de mediator die jullie zaak behandelt. Vooraf worden er duidelijke afspraken met jullie gemaakt over het tarief. Doorgaans betalen beide partijen de helft van de kosten, maar jullie kunnen andere afspraken maken over de verdeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Bij een overzichtelijke scheiding waarbij de verhoudingen tussen partijen redelijk zijn, zullen gemiddeld 4 mediationsessies nodig zijn. Als er diverse complexe vermogensbestanddelen verdeeld moeten worden, dan kan het vanzelfsprekend nodig zijn om meer gesprekken te voeren. 

Mediation of niet? 

Als jullie nog ‘on speaking terms’ zijn en zaken graag samen willen regelen, is mediation aan te raden. Zeker wanneer jullie samen ouders zijn en in de toekomst nog met elkaar te maken hebben. Een gespecialiseerde scheidingsmediator kan jullie helpen om de relatie van ex-partners om te buigen naar ouders. Mediation is echter geen tovermiddel. Het kan alleen succesvol zijn als jullie beiden geheel vrijwillig bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over een oplossing.

Vragen? 

Hebben jullie na het lezen van deze blog nog vragen of willen jullie een kennismakingsgesprek inplannen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: