Blog

Mag ik mijn ex-partner de toegang tot de woning ontzeggen?

Mag ik mijn ex-partner de toegang tot de woning ontzeggen?

Als partijen gaan scheiden zullen zij goede afspraken moeten maken over de gevolgen daarvan. Zo ook wie er in de gemeenschappelijke woning mag blijven wonen tijdens de scheiding. Een veel voorkomende vraag is of de ene echtgenoot de andere echtgenoot de toegang tot de woning mag ontzeggen. 

In geval van mede-eigendom hebben beide partijen het recht om de woning te betreden en te gebruiken. De ene partner mag de andere partner niet eenzijdig van het medegebruik uitsluiten, ook niet als de andere partner inmiddels ergens anders verblijft. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de sloten van de gemeenschappelijke woning te vervangen, zodat de ander geen toegang meer heeft tot die woning. 

Om vervelende situaties te voorkomen is het raadzaam om in onderling overleg afspraken te maken over het gebruik van de woning. Lukt dat niet, dan kunnen partijen de rechter verzoeken om een beslissing te nemen over de vraag wie voorlopig in de woning mag blijven wonen. De rechter zal dan een belangenafweging maken en beoordelen welke partij het meest belang heeft bij het gebruik van de woning. Daarbij worden alle omstandigheden meegewogen. Wie draagt de zorg voor de kinderen? Wie kan de woning na echtscheiding financieel overnemen? Wie is het meest aan de woning gebonden (bijvoorbeeld door werk)? Kan een van de echtgenoten elders verblijven? 

Deze tijdelijke situatie kan in beginsel voortduren tot 6 maanden na de officiële scheidingsdatum. Dat is de dag waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. De vertrekkende partner heeft onder omstandigheden overigens recht op een zogeheten gebruiksvergoeding. U zult daar dus rekening mee moeten houden.  

Gaat u uit elkaar en heeft u een geschil over het gebruik van de (gemeenschappelijke) woning? Neem dan vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. 

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: