Blog

Mag ik foto’s op sociale media posten van onze (minderjarige) kinderen?

Mag ik foto’s op sociale media posten van onze (minderjarige) kinderen?

Tegenwoordig is het gebruikelijk voor ouders om foto’s van hun kinderen op social media te posten. Hoe moeten ouders hier na het verbreken van hun relatie mee omgaan?

Ouders posten vaak zonder daar al te veel over na te denken foto’s van hun kinderen (vakantie, barbecue, verjaardag, nieuwe schoolfoto’s, etc.). Dit lijkt misschien onschuldig maar kan tot grote problemen leiden als de relatie wordt verbroken. Na de echtscheiding of het verbreken van de relatie moet er namelijk een omgangsregeling worden vastgesteld en soms zelfs ook nog een gezagsvoorziening worden getroffen. Het posten van foto’s van de kinderen kan dan heel gevoelig komen te liggen en de vraag voor veel ouders is wat nu wel en niet mag.

De rechtbank Overijssel heeft zich recent nog hierover uitgesproken in een situatie waarbij partijen niet gehuwd waren en de moeder het eenhoofdig gezag had over hun minderjarige kind. De vader verzocht de rechtbank vervangende toestemming te verlenen voor erkenning van het kind als ook om een omgangsregeling vast te stellen. In de procedure vol gevoeligheden en heftige emoties voor beide ouders, plaatste de vader op zijn afschermde account op facebook foto’s van hun minderjarige kind. De moeder verzocht te rechtbank de vader dit te verbieden omdat zij principiële bezwaren heeft tegen het plaatsen van foto’s van de minderjarige op social media. De rechtbank overwoog dat hoewel het begrijpelijk is dat de vader af en toe foto’s van de minderjarige op facebook wil plaatsen, de vader zich moet realiseren dat op het moment dat de foto geplaatst wordt, deze eigendom is van facebook en kan worden doorverkocht door facebook aan derden. Degene die de foto heeft geplaatst heeft er dan ook geen controle meer over. Nu de moeder hier principiële bezwaren tegen heeft en zij degene is die is belast met het eenhoofdig gezag, oordeelde de rechtbank dat, mede gelet op het feit dat het tot stand brengen van een omgangsregeling toch al uiterst moeizaam gaat, de vader moet afzien van het plaatsen van foto’s op social media waar de minderjarige op te zien is (Rb. Overijssel 18 september 2017).

Anders oordeelde de rechtbank Almelo in een situatie waar beide partijen na echtscheiding het gezamenlijk gezag behielden en de man foto’s van hun minderjarige zoon op social media plaatste. De rechtbank oordeelde dat de man wel alle foto’s moest verwijderen van het niet afgeschermde deel op internet omdat het plaatsen van dergelijke foto’s behoort tot de “belangrijke beslissingen die ouders, belast met het gezamenlijk gezag, gezamenlijk dienen te nemen. De foto’s die de man op zijn eigen Hyves-profiel had geplaatst, hoefde hij niet te verwijderen van de rechtbank. De vrouw had niet aannemelijk gemaakt dat daarvan hinder, leed, schade, onheil of ander ongerief van de vrouw en de zoon te verwachten viel. Van misbruik van gezag was volgens de rechtbank Almelo geen sprake (Rb Almelo 15 oktober 2009). Het verschil met de vorige uitspraak is dat in deze situatie de ouders gezamenlijk gezag hebben. Het spreekt echter voor zich dat ook in de situatie van gezamenlijk gezag voorzichtigheid wel geboden blijft.

Indien een van de ouders een publiek figuur is, is nog veel meer voorzichtigheid geboden. Emile Ratelband heeft voor jurisprudentie op dit gebied gezorgd door regelmatig op social media verslag te doen van zijn (v)echtscheiding. Over posts als “koekjes bakken met de kindjes! Na 7 weken zijn ze samen bij papa! Een groot feest” en  “mijn kinderen hebben een tekening gemaakt waar boven staat: Papa mag niet meer schreeuwen; ze kunnen nog niet eens schrijven”, oordeelde het Hof Amsterdam dat omdat de vader een publieke figuur is en er veel belangstelling bestaat voor de (v)echtscheiding, de kinderen bij het plaatsen van beeldmateriaal op indringende wijze worden blootgesteld aan publieke belangstelling. Zij zullen daar nu en, zeker wat betreft de social media, ook in de toekomst last van hebben. Het belang van de kinderen is hierin leidend en niet het belang van de ouders of één van hen. Het hof verbood Ratelband foto’s van en teksten over zijn kinderen op social media te zetten zonder toestemming van de moeder (Hof Amsterdam 9 december 2014).

Zelf had ik recent een situatie waarin een cliënt als bekend persoon werd gefotografeerd voor een publicatie op social media en in landelijke bladen. Op de foto van mijn cliënt, genomen in zijn huiskamer, waren foto’s in lijstjes op een dressoir op de achtergrond zichtbaar. Zodoende kwamen ook de kinderen (ongewild) in beeld. Hoewel de moeder hier zeer boos over was, heeft zij hier niets tegen kunnen ondernemen. Ook hier geldt echter wel dat uiterste voorzichtigheid door de bekende ouder geboden is.

Al met al doen ouders er verstandig aan om ook op dit punt bij het scheiden der wegen afspraken te maken. In het echtscheidingsconvenant kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat ouders de privacy van het kind in acht zullen nemen en niet zonder overleg foto’s op social media zullen plaatsen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij staan u graag te woord.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: