Blog

Kinderalimentatie en verblijfsoverstijgende kosten: wat houdt dit in?

Kinderalimentatie en verblijfsoverstijgende kosten: wat houdt dit in?

Als u en uw ex-partner uit elkaar gaan dient u afspraken te maken over de kosten van verzorging en opvoeding van uw (minderjarig) kind. In de volksmond heet dit kinderalimentatie.

Om welke kosten gaat het?

De kosten voor het kind worden onderverdeeld in verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten.

Verblijfskosten

Dit zijn kosten die zien op de dagelijkse uitgaven die een ouder maakt als het kind bij hem of haar verblijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om eten, drinken en huisvestingskosten.

Verblijfsoverstijgende kosten

Dit zijn uitgaven die niets te maken hebben met waar het kind verblijft. U kunt daarbij denken aan kosten voor kleding, school, sport, abonnementen etc.

Doorgaans wordt kinderalimentatie betaald aan de ouder bij wie het kind de hoofdverblijfplaats heeft. Uitganspunt hierbij is dat de ouder waar het kind het hoofdverblijf heeft alle verblijfsoverstijgende kosten van het kind betaalt.

Hoe zit het bij co-ouderschap?

Als ouders kiezen voor een co-ouderschapsregeling zullen er goede afspraken moeten worden gemaakt over wie welke kosten van het kind voor zijn/haar rekening neemt. In de praktijk zien we grofweg twee smaken:

  1. ouders openen een zogenoemde kinderrekening die zij beiden beheren en waar zij maandelijks een bedrag op storten. Van die rekening worden vervolgens de verblijfsoverstijgende kosten betaald. Beide ouders hebben dan inzicht in de kosten en uitgaven;
  2. partijen wijzen één ouder aan die financieel verantwoordelijk is voor het doen van alle uitgaven ten behoeve van het kind. De andere ouder betaalt maandelijks een bijdrage (kinderalimentatie).

Wat biedt in uw geval uitkomst?

Welke afspraak voor u het meest geschikt is, hangt af van de omstandigheden. Alimentatie is maatwerk en iedere situatie is anders. Als u afspraken maakt, zet deze dan duidelijk op papier! Twijfelt u? Laat u zich dan eerst goed voorlichten.

Wilt u meer weten over kinderalimentatie of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: