Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

Ik en mijn cliënt - Eveline Jurry

Ik en mijn cliënt - Eveline Jurry

Emma Kostense over Eveline Jurry

Naam advocaat: Emma Kostense
Leeftijd: 63
Kantoor: van Hilten de Vries van Ruitenbeek Advocaten & Mediators (HVR) te Den Haag / Amsterdam
Over: Eveline Jurry, zzp’er
Wer­ken samen sinds: 2004
Inhoud samenwer­king: ik heb als advocaat opgetreden voor Eveline in haar echtscheidingsprocedure en haar tijdens het echtscheidingstraject inten­sief begeleid. Na haar scheiding heeft ze het boek Je wordt weer gelukkig geschreven, in welk kader ik professioneel contact met haar heb gehouden. Eveline geeft in haar boek een praktische handleiding voor scheidende part­ners en is daarbij zeer toekomstgericht, het­geen ook in mijn praktijk centraal staat.

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: betrokken, warm, spontaan maar ook professioneel.
Plezierig vind ik aan het werken met mijn cliënte dat: Eveli­ne altijd bezig is met nieuwe concepten, zeer inspirerend.
Een hele goede eigenschap van mijn cliënte is: Eveline is in­spirerend, enthousiast, ambitieus en vol van nieuwe ideeën. Ze is echter altijd bereid om te luisteren en zonodig haar ambi­ties bij te stellen.
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Eveline en ik kunnen goed brainstormen waarbij wij out of the box denken van­uit een heel verschillend perspectief. We komen dan vaak tot verrassende conclusies.
Ik weet van het privéleven van mijn cliënte het volgende: Eveline heeft drie kinderen, woont in Amsterdam en Den Haag en houdt van verre avontuurlijke reizen met haar partner, kin­deren en vier bonuskinderen.
Het spannendste moment dat ik met mijn cliënte heb mee­gemaakt is: de lancering van haar boek Je wordt weer gelukkig.
Wat ik zou veranderen als ik één dag de baas was bij mijn cliënte: ik zou Eveline een zakenpartner gunnen die al haar ideeën en activiteiten stroomlijnt en mede naar buiten brengt.

Eveline Jurry over Emma Kostense

Naam advocaat: Eveline Jurry
Leeftijd: 52
Bedrijf en functie: zzp’er
Over: Emma Kostense, advocaat bij van Hilten de Vries van Ruitenbeek Advocaten & Me­diators
Werkzaamheden: auteur, adviseur, con­sultant en trainer in scheidingszaken

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: betrouwbaar, professioneel, hartelijk en betrokken.
Plezierig vind ik aan het werken met mijn advocaat dat: Emma structuur biedt, toekomstgericht is. Emma denkt holistisch, out of the box en geeft kracht en energie zonder de emoties uit het oog te verliezen. Ik kan daarnaast ook met haar lachen.
Een hele goede eigenschap van mijn advocaat is: Emma ver­liest zich niet in onnodige details, maar gaat direct naar de kern van de zaak. Zij neemt de snelweg en denkt conceptueel met begrip, warmte en aandacht voor niet uitgesproken gevoelens.
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Emma houdt van nieuwe ideeën zodat we samen vanuit een verschillend perspectief goed kunnen brainstormen met soms verrassende re­sultaten.
Ik weet van het privéleven van mijn advocaat het volgende: dit houd ik privé.
Het spannendste moment dat ik met mijn advocaat heb mee­gemaakt is: de positieve afloop van mijn scheiding in me­diation. 
Wat ik zou veranderen als ik één dag de baas was bij mijn advocaat: Emma zou trainingen moeten geven aan jongere advoca­ten om haar ambacht en onschatbare ervaring in combinatie met haar bijzondere, onorthodoxe aanpak over te dragen aan de jongere generatie. 

Gepubliceerd op

Dit artikel is geplaatst op Mr.Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: