Blog

Huwelijkse voorwaarden: het inkomensbegrip en het vergeten periodiek verrekenbeding

Huwelijkse voorwaarden: het inkomensbegrip en het vergeten periodiek verrekenbeding

In veel huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen (ook wel het Amsterdams verrekenbeding genoemd), waarbij echtgenoten aan het eind van het jaar de inkomsten die zij overhouden na voldoening van de kosten van de huishouding met elkaar delen, veelal 50/50.

In de praktijk wordt zelden uitvoering gegeven aan het periodiek verrekenbeding. Vaak verdwijnen de huwelijkse voorwaarden na het ja-woord in de kast en kijken echtgenoten er niet meer naar om. Pas bij echtscheiding worden de huwelijkse voorwaarden onder het stof vandaan gehaald en komen echtgenoten erachter dat zij eigenlijk jaarlijks met elkaar hadden moeten verrekenen. Dat kan vervelende gevolgen hebben.

Het te verrekenen inkomen 

Vastgesteld dient te worden welke inkomsten moeten worden verrekend. De huwelijkse voorwaarden zijn hierin leidend. Bij echtgenoten in loondienst zal dit zelden tot discussie leiden. Bij ondernemers ligt dat net iets anders. Wat verstaat men bijvoorbeeld onder inkomen bij een ondernemer met een eenmanszaak, vof of een bv? De huwelijkse voorwaarden geven op dit punt lang niet altijd duidelijkheid. De rechter zal de bepaling in de huwelijkse voorwaarden dan moeten gaan interpreteren. Dat doet hij op basis van de Haviltex-norm. Kort gezegd probeert de rechter dan vast te stellen wat partijen destijds bedoeld hebben, op basis van hetgeen partijen stellen en kunnen bewijzen. Dat is niet eenvoudig. 

Het verdient dan ook aanbeveling om het inkomensbegrip in de huwelijkse voorwaarden goed te definiëren. Dat kan in de huwelijkse voorwaarden zelf, de considerans of in een begeleidende brief van de notaris.

Oeps…vergeten te verrekenen

Indien partijen tijdens het huwelijk zijn vergeten het overgespaard inkomen periodiek te verrekenen, zal dat bij echtscheiding alsnog gedaan moeten worden. De wetgever heeft bepaald dat dan in beginsel al het aanwezige vermogen verrekend moet worden. Tegenbewijs is mogelijk, maar dat blijkt in de praktijk zeer lastig. In het uiterste geval rekent u dus in feite met elkaar af alsof u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd. 

Voor ondernemers kan het niet jaarlijks verrekenen grote gevolgen hebben. Als de ondernemer de (aandelen van de) onderneming tijdens het huwelijk heeft bekostigd met overgespaard inkomen of als hij hiervoor een lening heeft afgesloten die is afbetaald met overgespaard inkomen, valt de waarde van de (aandelen van de) onderneming in het te verrekenen vermogen. En dat was nou misschien juist wat de ondernemer wilde voorkomen door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. 

Check, check, dubbelcheck

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden of wilt u huwelijkse voorwaarden laten opstellen? Laat u zich dan goed informeren door een gespecialiseerde familierechtadvocaat over de inhoud van de afspraken en de gevolgen als u de afspraken niet nakomt of niet bent nagekomen. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: