Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Hoe lang duurt een echtscheidingsprocedure?

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Als er een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank, dan duurt een procedure slechts enkele weken. De rechtbank toetst of het verzoekschrift aan alle vereisten voldoet en of de benodigde gegevens zijn overgelegd. Als alles klopt, dan wordt de echtscheiding  uitgesproken. In de meeste gevallen vindt bij een gemeenschappelijk verzoek geen zitting plaats.

Eenzijdig verzoekschrift

Als de echtscheiding wordt verzocht door één van de echtgenoten dan duurt de procedure aanzienlijk langer. Na indiening van het echtscheidingsverzoekschrift wordt de andere echtgenoot zes weken in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Deze termijn kan worden verlengd met 4 weken. Na het indienen van het verweerschrift nodigt de rechtbank partijen uit om te proberen met behulp van een mediator afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Als daar geen belangstelling voor is of als het overleg niet slaagt, dan bepaalt de rechtbank een datum voor een zitting. Door de drukke agenda bij veel rechtbanken  duurt het vaak enkele maanden voordat u aan de beurt bent. In de meeste gevallen spreekt de rechtbank binnen vier weken na de zitting de echtscheiding uit en neemt hij, desgevraagd, een beslissing over de juridische gevolgen van de scheiding (bijvoorbeeld over alimentatie of de verdeling van de bezittingen).  

Tijdelijke maatregel

Heeft u tijdens of direct voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure behoefte aan een snelle,  tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld over het gebruik van de woning of de verdeling van de zorg voor de kinderen? Dan is het mogelijk om een zogenaamde voorlopige voorzieningenprocedure te starten. In deze procedure wordt meestal binnen enkele weken na indiening van het verzoekschrift een zittingsdatum bepaald. De rechtbank doet twee weken na de zitting uitspraak.

Samen afspraken maken   

Wilt u de duur van de procedure beperkt houden? Probeer dan onder begeleiding van een advocaat in overleg met uw echtgeno(o)t(e) afspraken te maken over  de gevolgen van de echtscheiding. Een alternatief is mediation, waarbij een mediator als onpartijdige derde u en uw echtgenoot begeleidt bij de totstandkoming van een regeling. Als het overleg  of de mediation leidt tot overeenstemming, dan kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden uitgesproken en blijft de duur van de procedure beperkt tot enkele weken.

Vragen

Voor vragen over de echtscheidingsprocedure kunt u contact opnemen met een van onze advocaten. Wij staan u graag te woord.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: