Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

Een APK van uw huwelijkse voorwaarden, dringend gewenst

Een APK van uw huwelijkse voorwaarden, dringend gewenst

De meeste cliënten die voor advies op ons kantoor komen, weten of zij op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Zij kunnen ons echter zelden vertellen wat er in de huwelijkse voorwaarden staat. Ze weten alleen dat gemeenschap van goederen is uitgesloten. De akte van huwelijkse voorwaarden is een belangrijk contract, opgesteld door de notaris, waarin een aantal zaken is geregeld dat verstrekkende en onverwachte gevolgen kan hebben. Hoe kan het dat een belangrijk contract zo weinig aandacht krijgt? Een verklaring kan zijn dat deze overeenkomst vaak een paar dagen voor het huwelijk wordt gesloten.

De aandacht van het bruidspaar is gericht op de dag van hun leven, het feest, de jurk enzovoort. Ook kunnen ‘gedateerde’ overwegingen een te belangrijke rol spelen. De vader van de bruid wil dat zijn dochter geen financieel risico loopt en, niet onbelangrijk, zijn erfenis moet bij zijn dochter blijven. Advies van vader: koude uitsluiting. Dat wil zeggen: er wordt niets gedeeld.

Een voorbeeld: dochter gaat na de komst van kinderen parttime werken. 25 jaar later heeft schoonzoon een riant vermogen opgebouwd door zijn geslaagde carrière waaraan dochter indirect heeft bijgedragen. Haar bescheiden inkomen is verdampt, uitgegeven aan boodschappen, kleding en kinderen. De relatief bescheiden erfenis van vader is besteed aan mooie reizen. Dochter staat met lege handen bij scheiding.

Een ander voorbeeld: in de huwelijkse voorwaarden wordt de gemeenschap van goederen uitgesloten, maar het bruidspaar wil hun inkomen delen. Zij laten op advies van de notaris een periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden opnemen. Het periodiek verrekenbeding is ontstaan in de jaren zeventig en komt in veel huwelijkse voorwaarden voor. Bescherming tegen schuldeisers, maar wel delen wat tijdens het huwelijk wordt gespaard of belegd is het uitgangspunt. De man richt tijdens het huwelijk een bedrijf op in de vorm van meerdere vennootschappen. Hij heeft tijdens het sluiten van de huwelijkse voorwaarden nooit bedacht dat hij bij echtscheiding zijn bedrijf zou moeten delen. De wetgever heeft in 2002 bepaald dat, wanneer de echtgenoten niet periodiek hebben verrekend, het totale vermogen in principe gedeeld moet worden. Bijna geen echtpaar rekent tussentijds af. De ondernemer moet dus accepteren dat de helft van zijn ondernemersvermogen aan zijn vrouw wordt uitgekeerd. Het bedrijfspand kan bij de waardering worden betrokken. De werkelijke waarde wordt afgerekend. Het bedrijf kan daardoor in slecht weer komen. Was dit de bedoeling van partijen bij het sluiten van hun huwelijkscontract? Welnee, zij dachten dat hun privébezit gedeeld moest worden, maar het bedrijf? Kortom: de bal kan heel anders gaan rollen. Wij adviseren dringend om uw huwelijkse voorwaarden zeer regelmatig tegen het licht te houden. Niet alleen met het oog op een scheiding, maar ook in het geval dat een van de partners een eigen bedrijf begint, de financiële verhoudingen wijzigen, er kinderen komen, voor het geval dat een partner voor de ander overlijdt enzovoort.

De notaris maakt meestal aan het begin van het huwelijk samen met partijen de akte van huwelijkse voorwaarden. De notaris is dan in principe klaar met zijn werk. De meeste partners zijn niet in de stemming om al voor het huwelijk over vervelende gebeurtenissen na te denken. Er wordt niet echt over de inhoud nagedacht. Een belangrijk deel van onze familiepraktijk gaat echter over de consequenties van huwelijkse voorwaarden, meestal als het te laat is. Een aanzienlijk deel van de rechtspraak in familiezaken gaat om de uitleg van huwelijkse voorwaarden. De berucht lange echtscheidingsprocedures gaan vaak over de uitleg van de huwelijkse voorwaarden. De partners blijken volstrekt andere opvattingen te hebben over wat is afgesproken. Een ongewenste situatie in een toch al moeilijke periode van hun leven.

Gaat u trouwen of is het alweer enige tijd geleden dat u huwelijkse voorwaarden heeft gesloten en zijn uw omstandigheden sindsdien gewijzigd? Maak samen óf alleen met een van ons een afspraak voor advies. Huwelijkse voorwaarden kunnen altijd door de notaris gewijzigd worden, maar het is met name van belang dat u weet wat u wilt. U kunt ook bij ons terecht voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Een team van gespecialiseerde advocaten staat voor u klaar.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: