Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

De SCHIP methode: wat houdt dit in?

De SCHIP methode: wat houdt dit in?

Op 12 juni jl. volgden Pauline Burger en ik eendaagse training van de SCHIP methode, ontwikkeld en  gegeven door Leoniek van der Maarel en Tineke Rodenburg, auteurs van het boek “Vechten voor je scheiding, een aanpak voor postrelationele rouw”. In alle eerlijkheid ging ik met enige scepsis de training in. Geheel ten onrechte bleek aan het einde van een zeer interessante en enerverende dag. Ik zal hieronder in het kort de aanpak bespreken. Het is slechts een korte weergave, die niet volledig recht doet aan de gedegen aanpak. Nadere informatie over de aanpak kan verkregen worden op de site www.vechtenvoorjescheiding.nl, waarop ook een e-book te downloaden is over de hierna te bespreken 5 fasen.

Wat betekent SCHIP?

Schip staat voor:

 1. Samenkomen;
 2. Conflict-verliesverheldering;
 3. Helpend horen;
 4. Integratie;
 5. Partners in ouderschap.

Zoals Leoniek en Tineke het zelf beschrijven in hun boek is de SCHIP-aanpak niet alleen gericht op conflicthantering, maar juist ook op verlieshantering. Aandacht voor zowel verlies als conflict na de scheiding helpt ex-partners hun scheiding te verwerken en afscheid te nemen van hun liefdesrelatie. Dit biedt hen nieuwe mogelijkheden om als partners in gezamenlijk ouderschap verder te gaan.  De SCHIP-aanpak betreft dan ook een postrelationeel rouwtraject voor ex-partners met het uiteindelijke doel samen op te trekken als partners in ouderschap. Niet vergeten moet immers worden dat er zeer veel verliesaspecten (verlies van partner, gedeeltelijk verlies van kinderen, van het gezin, maar ook van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, etc.) zijn in een scheiding. Vaak ligt bij scheidingen de nadruk op het conflict, terwijl dit conflict juist veroorzaakt kan zjin door de verliesaspecten. Het zijn in ieder geval de twee grootste ontregelaars in een mensenleven.

Waaraan wordt gewerkt?

 • Met partijen wordt gewerkt aan de volgende punten:
 • Reconstructie van de oorzaak/reden van het mislopen van de relatie;
 • Begrip voor de ander waardoor reacties beter te plaatsen zijn;
 • Inzicht in eigen beweegreden/reacties/motieven;
 • Postrelationele rouw kan samen worden geïntegreerd;
 • Het ontstaan van een nieuwe verbinding tussen de ex-partners als ‘partners in ouderschap’;
 • De kans op een gelukkige toekomst voor beiden exen wordt vergroot.

Hoe wordt de aanpak vorm gegeven?

In de SCHIP-aanpak dienen de ex-echtgenoten de voormelde 5 fases gezamenlijk door te lopen.

In de eerste fase, het samenkomen, wordt, kort gezegd, met de ex-partners terug geblikt op de relatie en het stuk lopen daarvan. Stilgestaan wordt bij de betekenis die de relatie ooit voor de ex-partners had. In de tweede fase, van verlies en conflictverheldering wordt verder ingegaan op de conflicten en verliezen die er waren (en nog zijn) in de relatie en hoe partijen daar mee zijn omgegaan en wat de effecten hiervan op de relatie zijn geweest. Het is van belang dat er grip gekregen wordt op de ingewikkelde dynamiek tussen verlies en conflict zodat de kans groter wordt dat ex-partners elkaar beter begrijpen. De derde fase is het helpend horen. In deze fase wordt gekeken naar de wijze waarop partijen pijnlijke zaken onder woorden brengen en hoe zij elkaar kunnen helpen om er voor te zorgen dat ze elkaar ook daadwerkelijk horen. Hierbij komt ook de rouw aan de orde. Begrip is van belang in deze fase. Fase 4 is de verliesintegratie, waarbij wordt besproken of partijen hebben kunnen rouwen en wat hier nog voor nodig is. Het gaat om het verwerken van het verlies en het oplossen van het conflict. Tot slot is er de vijfde fase ‘partners in ouderschap’, waarin het gaat om het herstel van het vertrouwen en vergeving: wat is daar voor nodig.

Zijn er contra-indicaties?

Contra-indicaties voor het doorlopen van deze aanpak zijn gediagnosticeerde en niet-behandelde persoonlijkheidsproblematiek en huiselijk geweld.

Voor wie?

De aanpak is geschikt voor alle ex-partners die gemotiveerd zijn om de slechte communicatie die er op dat moment is om te buigen naar een nieuwe verbinding als ‘partners in ouderschap’. Juist in de moeilijke scheidingen waarin zeer veel conflicten spelen, en dus ook veel verliesaspecten, worden zeer goede resultaten behaald.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: