Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

De (on)mogelijkheden tot het onverdeeld laten van een woning in het kader van een scheiding

De (on)mogelijkheden tot het onverdeeld laten van een woning in het kader van een scheiding

Als partijen gezamenlijk eigenaar van een woning zijn, dienen in het kader van de scheiding afspraken gemaakt te worden over deze woning. Vaak wordt de woning toegedeeld aan één van beide echtgenoten, dan wel verkocht aan een derde. Er bestaat echter ook de optie om de woning onverdeeld te laten. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn indien beide partijen willen dat de kinderen nog enige tijd in de woning kunnen blijven, bijv. tot het einde van hun schoolgaande periode, of als er is sprake van een forse onderwaarde.

In onderling overleg of door de rechter

In onderling overleg kunnen partijen voor een periode van maximaal 5 jaar overeenkomen dat de woning onverdeeld blijft. Na ommekomst van deze periode dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden. De rechter kan de verdeling voor een periode van maximaal 3 jaren uitsluiten.

Kan je gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven?

Ja, dat kan. De hoofdregel van art. 3:178 lid 1 BW is dat een deelgenoot te allen tijde verdeling kan vorderen. In lid 3 van voormeld artikel is echter bepaald dat de rechter de verdeling kan uitsluiten als het belang van één van de partijen bij uitsluiting groter is dan het belang van de ander bij verdeling. De rechter dient een belangenafweging te maken. Een dergelijke belangenafweging is zeer casuïstisch. Uit de jurisprudentie blijkt dat een verzoek tot uitsluiting van de verdeling teneinde op termijn alsnog toedeling van de woning aan één van beide deelgenoten financieel mogelijk te maken weinig kans van slagen heeft (zie bijv. Hof Den Haag 6 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1966). Zo ook een verwachte waardestijging in de toekomst (zie bijv. Hof Den Haag 23 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2564 en Rechtbank Noord-Holland 14 juni 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:4797). Een verplichte verhuizing voor de kinderen leidt tevens vaak niet tot onverdeeldheid. Zo besliste Rechtbank Midden-Nederland op 13 september 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:4594) dat de verplichte verhuizing van de vrouw en de kinderen bij verdeling onwenselijk is, maar dat dit een veelvuldig voorkomend gevolg is van het verbreken van een relatie en onvoldoende zwaarwegend is om een vordering tot verdeling uit te sluiten, gelet op het belang van de man om uit de verdeeldheid te geraken (zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden van 2 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4449). De belangenafweging viel anders uit in de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 12 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11089. Het hof sloot de verdeling uit voor een periode van ongeveer 1,5 jaar, tot de minderjarige dochter van partijen 18 jaar zou zijn. Belangen aan de zijde van de man waren: geen zicht op een huurwoning, ondanks langere inschrijving, het feit dat de man alle lasten van de woning voldeed en naast deze lasten ook andere schulden van partijen afloste.

Waar moet je op letten bij het onverdeeld laten van de woning?

Er zitten nogal wat haken en ogen aan het onverdeeld laten van een woning. Allereerst moet bedacht worden dat niet alleen de woning, maar ook de daaraan verbonden hypothecaire geldlening onverdeeld blijft. Twee jaar na het verbreken van de duurzame samenleving (vaak de verhuizing) komt de hypotheekrenteaftrek voor de verhuizende partij te vervallen. Dat betekent na ommekomst van twee jaar een forse stijging van de kosten. Sowieso zal er tussen partijen ook een afspraak gemaakt moeten worden over wie de kosten voor de woning betaalt in de periode dat deze onverdeeld blijft. Daarbij moet er niet alleen aan de maandelijkse vaste lasten worden gedacht, maar ook aan de kosten van onderhoud e.d. De verhuizende partij heeft ook als nadeel dat deze gedurende de tijd dat de woning onverdeeld blijft, hoogstwaarschijnlijk geen andere woning zal kunnen kopen. Deze partij zal immers niet snel een nieuwe hypothecaire geldlening kunnen krijgen. Het is van belang dat voor al deze punten duidelijke afspraken worden gemaakt, waarbij tevens gelet wordt op de fiscale gevolgen.

Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheid tot het onverdeeld laten van een woning of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij staan u graag te woord.

Gepubliceerd op


Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw bericht achter.

* verplicht

overige artikelen van deze auteur: