Van Hilten Advocaten & Mediators sluit per 1 november 2020 de deuren

De partners van Van Hilten Advocaten & Mediators te Amsterdam en Den Haag hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen.

Emma Kostense zal haar huidige praktijk voortzetten bij het advocatenkantoor SmeetsGijbels te (1071 KP) Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 70 (zie www.smeetsgijbels.com).

Willem de Vries zal zijn huidige praktijk continueren bij ScheerSanders Advocaten te (2585 ED) Den Haag aan het Nassauplein 36 (zie www.scheersanders.nl).

Margreet Ruijgrok, Monique Beijersbergen, Coen van den End, Sabrina De Jong en Zoë Vis zullen per 1 november 2020 een nieuw advocatenkantoor starten onder de naam Silk Advocaten en Mediators. Silk Advocaten en Mediators zal zijn gevestigd op het huidige adres aan de De Lairessestraat 129 te (1075 HJ) Amsterdam en aan de Zuid Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag (Spaces) (zie www.silkadvocaten.nl).

Edith van Ruitenbeek legt haar advocatenpraktijk neer en zal zich op andere professionele activiteiten richten.

Raya Oranje-Jorna start een advocatenkantoor te (2514 AB) Den Haag aan de Koninginnegracht 19, onder de naam Raya Jorna Advocaat en Mediator (zie www.rayajorna.nl).

Blog

Een selectie van recente publicaties over en door (de advocaten van) Van Hilten:


Kan ik een voorschot krijgen op mijn erfenis?
Gepubliceerd op 17 juli 2020

Wat valt er anno 2020 onder verblijfsoverstijgende kosten voor uw kinderen?
Gepubliceerd op 01 juli 2020

Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding
Gepubliceerd op 09 juni 2020

Wanneer kan ik mijn legitieme portie opeisen bij mijn stiefouder?
Gepubliceerd op 02 juni 2020

Noot bij een uitspraak van de Hoge Raad van 27 maart 2020: gezamenlijk gezag.
Gepubliceerd op 18 mei 2020

Wanneer ben ik als (stief)ouder onderhoudsplichtig?
Gepubliceerd op 15 mei 2020

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?
Gepubliceerd op 28 april 2020

Mag ik door een tijdelijke inkomensachteruitgang i.v.m. het coronavirus de alimentatie stopzetten/wijzigen?
Gepubliceerd op 17 april 2020

Wat betekent het voor de omgangs- of zorgregeling als mijn kinderen vanwege Corona bij mijn ex-partner in quarantaine zitten?
Gepubliceerd op 03 april 2020

Het Skype-testament
Gepubliceerd op 31 maart 2020


Meer relevante actuele informatie is ook te vinden op de nieuwssite van de vFAS: www.verder-online.nl